Αισθητήρες Εγγύτητας

Οι αισθητήρες επαγωγής εγγύτητας είναι διακόπτες γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται σε συστήματα μηχανημάτων και εξοπλισμό χωρίς επαφή
παρακολούθηση της κίνησης των μεταλλικών στοιχείων. 
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές συστημάτων μηχανημάτων χωρίς επαφή αισθητήρες ελέγχου για στάθμη υγρών, αισθητήρες ελέγχου για την ταχύτητα και τη θέση των περιστρεφόμενων αλυσίδων κ.λπ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-3002PA DC - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-3002PA DC - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-3002PB DC - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-3002PB DC - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-3002NB DC - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-3002NB DC - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-3002NA DC - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-3002NA DC - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-3010PB - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-3010PB - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-2002A AC - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM8-2002A AC - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-3010PA - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-3010PA - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-3010NB - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-3010NB - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-3010NA - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-3010NA - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-2010A - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM22-2010A - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-4005A - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-4005A - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-4008A - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-4008A - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-3008PB - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-3008PB - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-3008NA - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-3008NA - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-2008A - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-2008A - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-3008PA - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-3008PA - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-3008NB - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM18-3008NB - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-4004A - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-4004A - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-3004PB - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-3004PB - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-3004PA - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-3004PA - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-3004NB - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-3004NB - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-3004NA - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-3004NA - ledmania.gr
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-2004A - ledmania.grΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ EL-LM12-2004A - ledmania.gr