Βιομηχανικός Αυτόματος Διακόπτης 400 το 800Α Ηλεκτρόνικου Τύπου

Βιομηχανικός Αυτόματος Διακόπτης 400 το 800Α Ηλεκτρόνικου Τύπου