Διπολικά Ρελέ Διαρροής

Υπολειπόμενες τρέχουσες συσκευές JEL1
Η υπολειπόμενη τρέχουσα συσκευή λειτουργεί χωρίς επιπλέον τροφοδοσία στον λειτουργικό μηχανισμό. Συγκρίνει το μέγεθος του ρεύματος μέσω των ουδέτερων και των αγωγών φάσης. Οι αγωγοί τυλίγονται σε τοροειδή και μαζί με το δευτερεύον τύλιγμα σχηματίζουν έναν μετασχηματιστή μέτρησης.

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 63A/300MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 63A/300MA - ledmania.gr
€9.96
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 63A/30MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 63A/30MA - ledmania.gr
€9.96
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL2 4,5KA  2P 40A/500MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL2 4,5KA  2P 40A/500MA - ledmania.gr
€10.78
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL2 4,5KA  2P 40A/300MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL2 4,5KA  2P 40A/300MA - ledmania.gr
€10.78
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL2 4,5KA  2P 16A/300MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL2 4,5KA  2P 16A/300MA - ledmania.gr
€10.78
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 32A/300MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 32A/300MA - ledmania.gr
€9.23
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 16A/300MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 16A/300MA - ledmania.gr
€9.23
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 25A/300MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 25A/300MA - ledmania.gr
€9.23
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 10A/300MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEF 2P 10A/300MA - ledmania.gr
€9.23
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 20A/30MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 20A/30MA - ledmania.gr
€52.88
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 80A/100MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 80A/100MA - ledmania.gr
€62.91
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 63A/30MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 63A/30MA - ledmania.gr
€55.75
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 40A/30MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 40A/30MA - ledmania.gr
€52.88
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 32A/30MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 32A/30MA - ledmania.gr
€52.88
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 25A/30MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 25A/30MA - ledmania.gr
€52.88
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 16A/30MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 16A/30MA - ledmania.gr
€52.88
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 10A/30MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1A 2P 10A/30MA - ledmania.gr
€52.88
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1 2P 100A/300MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1 2P 100A/300MA - ledmania.gr
€53.73
RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 80A/300mA OMEGA - ledmania.grRESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 80A/300mA OMEGA - ledmania.gr
€53.73
RESIDUAL CURRENT DEVICE JVL1 2P 20A/500mA - ledmania.grRESIDUAL CURRENT DEVICE JVL1 2P 20A/500mA - ledmania.gr
€24.40
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ  JEL2 2P 20A/500mA SIGMA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ  JEL2 2P 20A/500mA SIGMA - ledmania.gr
€11.15
RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 20A/500mA OMEGA - ledmania.grRESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 20A/500mA OMEGA - ledmania.gr
€24.40
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ  JEL2 2P 20A/300mA SIGMA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ  JEL2 2P 20A/300mA SIGMA - ledmania.gr
€11.15
RESIDUAL CURRENT DEVICE JVL1 2P 20A/300mA - ledmania.grRESIDUAL CURRENT DEVICE JVL1 2P 20A/300mA - ledmania.gr
€24.40
RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 20A/300mA OMEGA - ledmania.grRESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 20A/300mA OMEGA - ledmania.gr
€24.40
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1 2P 20A/300MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1 2P 20A/300MA - ledmania.gr
€24.40
RESIDUAL CURRENT DEVICE JVL1 2P 20A/100mA - ledmania.grRESIDUAL CURRENT DEVICE JVL1 2P 20A/100mA - ledmania.gr
€24.40
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1 2P 20A/100MA - ledmania.grΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL1 2P 20A/100MA - ledmania.gr
€24.40
RESIDUAL CURRENT DEVICE JVL1 2P 20A/30mA - ledmania.grRESIDUAL CURRENT DEVICE JVL1 2P 20A/30mA - ledmania.gr
€24.40
RESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 20A/30mA OMEGA - ledmania.grRESIDUAL CURRENT DEVICE JEL1 2P 20A/30mA OMEGA - ledmania.gr
€24.40