Χωρητικοί Αισθητήρες

Οι χωρητικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται σε συστήματα μηχανών και εξοπλισμό για παρακολούθηση της κίνησης χωρίς επαφή.
Αποτελούνται από δύο ομοαξονικά ηλεκτρόδια, έναν συμπυκνωτή και μια γεννήτρια RC.
Αυτός ο τύπος αισθητήρων αντιδρά τόσο σε μεταλλικά όσο και σε μη μεταλλικά αντικείμενα, καθώς η απόσταση μετάδοσης για μη μεταλλικά αντικείμενα εξαρτάται από τις διηλεκτρικές τους σταθερές.
Επιτρέπουν τη ρύθμιση της απόστασης μετάδοσης για μη μαγνητικά αγώγιμα υλικά.
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM12-31010NA - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM12-31010NA - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM12-31010NB - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM12-31010NB - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM18-31010PB - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM18-31010PB - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM18-31010PA - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM18-31010PA - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008NA - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008NA - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008NB - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008NB - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008PA - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008PA - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008PB - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008PB - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-2008A - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-2008A - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012NA - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012NA - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012NB - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012NB - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012PA - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012PA - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012PB - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012PB - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-2012A - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-2012A - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004PA - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004PA - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004NA - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004NA - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004PB - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004PB - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004NB - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004NB - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM18-305PMI - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM18-305PMI - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM18-305PMU - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM18-305PMU - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM24-308PMU - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM24-308PMU - ledmania.gr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM24-308PMI - ledmania.grΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM24-308PMI - ledmania.gr