Φωτοηλεκτρικοί Αισθητήρες

Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες της σειράς Gxx είναι διακόπτες πολλαπλών χρήσεων 
που χρησιμοποιούνται σε συστήματα μηχανημάτων και εξοπλισμό για ανεπαφη επικοινωνια παρακολούθησης της κίνησης των στοιχείων.
Βασίζονται στη φωτοηλεκτρική αρχή λειτουργίας - μέσα στον αισθητήρα υπάρχει ένας πομπός σήματος φωτογραφίας και ένας δέκτης του επιστρεφόμενου σήματος.
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3A10PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3A10PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3A10NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3A10NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3B2PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3B2PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3B2NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3B2NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3A70NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3A70NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3A70PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3A70PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3A30NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3A30NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3A30PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3A30PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3C5PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3C5PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3C5NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3C5NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3B3NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3B3NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3B3PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3B3PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3B4NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3B4NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3B4PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3B4PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3C5NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3C5NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3C5PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3C5PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3C101NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3C101NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3C101PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3C101PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3A07NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3A07NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3A07PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3A07PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3C3NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3C3NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3A50PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3A50PA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3A50NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3A50NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3C5NA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3C5NA - ledmania.gr
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3C5PA - ledmania.grΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3C5PA - ledmania.gr